ЛОКАЦИЈА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТАРТНИТЕ БРОЕВИ И СТАРТ 104 КМ

СТАРТ 47 KM

СТАРТ 20 KM И ЦЕЛТА СИТЕ ТРКИ