PELISTER ULTRA 50 K

Трчај по стапките на херојските битки!

47 КМ

3064 Д+

3130 Д-

Минимална висина  1441 m
Максимална висина  2586 m
Просечна висина  1697 m
Најдолг успон  1140 Д+ 
Најдолг спуст  1540 Д- 
2 временска лимита

12 ч

21.08.2021

СТАРТ:  ХОТЕЛ МОЛИКА 07:00

ЦЕЛТА: СКИ ЦЕНТАР НИЖЕПОЛЕ 19:00

Од подножјето на Националниот парк Пелистер  започнува Вашата стрмна авантура.
Во овој почетен дел, Вие се движите низ пошумените патеки опкружени со ендемски борови Молика. Сè до местото познато како Ластојчин Камен, трчате по историските патеки од Првата светска војна 
>>>
повеќе