PELISTER ULTRA 50 K

Трчај по стапките на херојските битки!

49,5 КМ

3370 Д+

3170 Д-

Минимална висина  1112 m
Максимална висина  2586 m
Просечна висина  1697 m
Најдолг успон  1140 Д+ 
Најдолг спуст  1540 Д- 
2 временска лимита

12 ч

21.08.2021

СТАРТ:  ГОЛЕМА ЛИВАДА 07:00

ЦЕЛТА: СКИ ЦЕНТАР НИЖЕПОЛЕ 19:00

Од подножјето на Националниот парк Пелистер и местото познато како Голема Ливада, омиленото битолско викенд-одморалиште, започнува Вашата стрмна авантура.
Во овој почетен дел, Вие се движите низ пошумените патеки опкружени со ендемски борови Молика. Сè до местото познато како Ластојчин Камен, трчате по историските патеки од Првата светска војна 
>>>
повеќе