Трчај по стапките на херојските битки!

  • 18.06.2022
  • Start 06:00
  • Молика > < Нижеполе
  • 3 064 Д+ / 3 130 Д-
  • 3 ИТРА
  • 12ч
  • Минимална висина 1 441 м
  • Максимална висина 2 586 м


Од подножјето на Националниот парк Пелистер  започнува Вашата стрмна авантура.

Во овој почетен дел, Вие се движите низ пошумените патеки опкружени со ендемски борови Молика. Сè до местото познато како Ластојчин Камен, трчате по историските патеки од Првата светска војна 
>>>
повеќе