Опрема за трките PUTM 2022

Внимателно прочитајте која опрема задолжително мора да ја имате со вас и која ви ја препорачуваме. Ве известуваме дека ќе ја контролираме задолжителната опрема при подигање на Стартнио Пакет / БИБ. Организаторот има право да не дозволи да се земе почетниот број се додека не ја обезбедите потребната опрема.

Во зависност од најавените временски услови на денот на трката, организаторот го задржува правото да ви препише дополнителна опрема за која навремено ќе бидете известени.

Станува збор за вашата безбедност.