РЕГИСТРАЦИЈА ТРАИЛКО 2023


Внимателно прочитајте 
Покрај податоците за детето-учесник, треба да ги пополните и податоците за најмалку еден член на семејството. Членот кој е назначен во пријава потребно е да присуствува и на превземањето на стартните пакети каде задолжително е да ја потпиши родителската согласност за учество. Ќе се проверува идентитетот на лицето кое го придружува детето и лицето мора да биде полнолетно.

Последниот датум за плаќање на котизацијата е 31.05.2023 година или кога ќе се достигне ограничениот број на пријави. Задолжителна и дефинитивна регистрација се смета само кога ќе се уплати целосна котизација за регистрација. Имате можност за враќање на веќе платената котизација доколку тоа го направите до 25.05.2023 година без дополнително оправдување. Потребно е само да не известите преку официјалната е-пошта trailko@pelxtr.run и да ја наведете сумата, Вашето име и презиме и начинот на кој сте ја платиле котизацијата за да ви биде вратена на ист начин. После наведениот датум, нема можност за рефундирање. Ви благодариме на разбирањето.


Оваа согласност мора да биде потпишана од родителот пред да го добие стартен пакет!


ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА


Организатор

Здружение  за потикнување и промоција на спортот , спортскиот туризам и здрав начин на живот PELXTR - Pelister Xtreme Trail Running од Битола
Контакт : contact@pelisterultra.run
  • ЕМБС : 7478330
  • Даночен број : 4002021561921
  • Дата на основање : 01.12.2020