Правила и прописи PUTM 2022

Ве молиме, прочитајте ги внимателно и во целост "Правилата и прописите" за сите трки на
PELISTER UNIQUE TRAIL MARATHON

ITRA

Правила и прописите се надоврзуваат на етичкиот кодекс на ИТРА кој служи да го направи натпреварот безбеден, фер и еднаков за сите учесници. PUTM е меѓународно призната трка која ги применува критериумите и стандардите во планинските трки воспоставени од ИТРА.